Màn Kinh Tử chữa cảm mạo phong nhiệt - Thơ hay

471 26/09/2018
Dadaypqa.com - Màn kinh tử là dừng quả cây Quan ầm thuộc họ cỏ roi Ngựa,Chữa cảm mạo Phong nhiệt gây hoa mát, chống mặt, nhức đầu; chữa viêm màng tiếp hợp cấp, đau khớp, ...